Info til nye born/unge

Velkommen til alle nye 3. klasses børn :-) Personalet i klubben.