Klubråd

Der vælges et nyt klubråd når de "nye 3. klasser" starter

Indtil der fungere det gamle råd og alle har medbestemmelse på ture og aktiviteter i klubben

Kom gerne med forslag!Klubleder Per

og 

Personalet  
Udskrift fra: inst.htk.dk - 17. May 2021, kl. 18:13.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://5eren.htk.dk/Klubraad.aspx