Personale

 

 Ansatte i 5'eren

Leder. Per Christoffersen

Konstitueret souschef. Kim Thomassen

Adminstrativ. Charlotte Månsson

 

Øvrigt personale

 • Diana Williams
 • Kathe Angersbach (Mus)
 • Harun Basram
 • Mustafa Dogan
 • Nina Tønnes
 • Tina Lynge
 • Henning Kaad (Honn)

 

Vikarer/Timelønnede:

 • Minnie
 • Soulaiman
 • Murat
 • Christian
 • Khalid
 • Henriette
 • Feliz
Knallertbanen
 • Jan Skjald
 • Jan Frandsen
 • Kim Larsen

Gokartklubben

 • Marcin
 • Üski
 • Kristian
 • Jan

Pædagog studerende/Praktik

         

 • Daniel
 • Nihat

Rengøring
 • Semahat Günbulut (knallertbanen Sandra)