Regler og instrukser

 

Brandinstruks for 5´eren

 

 

Ved brand gøres følgende:

 

Hvis du selv kan slukke branden med det materiale der findes i huset, så gør det; Men tag ingen chancer.

 

Brandvæsnet alarmeres (112) oplys: navn, adresse (Charlottegårdsvej 5, 2640 Hedehusene) telefon nummer (4335 3520) og alameringsårsag.

 

Den/de ansatte tømmer lokalet for børn, og lukker døre og vinduer ikke låse (man skal selvfølgelig ikke lukke noget der forbundet med fare).

 

Ved evakuering skal der bankes på alle lukkede døre inkl. toiletdørene.

 

Alle børn og voksne samles på p. pladsen foran klubben eller på boldbanen ved Charlotteager, afhængigt at sted det brænder.

 

Medarbejderen ved indgangen medbringer (hvis det er muligt) afkrydsningslisterne i mappen.

 

Kartotekskort-mappen (den med kryds på) hentes på kontoret hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.

 

En medarbejder går ud på Charlottegårdsvej for at guide brandvæsnet.

 

På vegne af sikkerhedsgruppen

Per Christoffersen og Tina Lynge

 

 

 

 

Baderegler for fritids- og ungdomsklubben 5’eren

 

 

Klubbens baderegler er udarbejdet af ledelsen og godkendt af medarbejderne og bestyrelsen for at sikre størst mulige sikkerhed for børnene.
Lederen er til enhver tid ansvarlig for at disse regler overholdes.
Ved enhver aktivitet som omhandler vand vil der altid inden aktiviteten blive foretaget en vurdering  af:
-Børnene deltager aldrig uden forældrene har givet tilladelse.
-Der vil altid være et passende antal medarbejdere tilstede, alt efter hvor mange børn der er, mindst 1 medarbejdere som har godkendt bassinlivredder prøve.
De vurderer:
 -Børnenes svømmefærdigheder.
-Vind – vejr og strømforhold
-Hvordan vi kan ha’ overblik over børnene og dække aktivitetens sikkerhed, ud fra hvor mange børn der er.
-Alle medarbejdere har opdateret førstehjælpskursus.
Badning ved strand:
Børnene skal kunne bunde.

Der er altid en mindst en medarbejder i vandet med svømmefærdigheder efter forholdene.
Der er altid mindst en medarbejder på strandkanten.
Medarbejderne har bassinlivreder prøver.

Badning i svømmehal:
-Vi følger altid gældende regler i svømmehallen.
-Der er mindst en medarbejder i vandet.
-Der er mindst en medarbejder oppe på bassinkanten.
Medarbejderne har bassinlivreder prøver.
Alle former for sejlads:
-
Vi følger altid lokale anbefalinger og anvisninger for sikker sejlads. (Undersøger vind – vejr og strømforhold)
-Vi undgår åbne og strømfyldte steder.
-Vi har mindst en medarbejder der er godt bekendt med aktiviteten, som kan tage overordnet ansvar og agere hvis det er påkrævet.
-Vi sejler altid med lovpligtigt og godkendt sikkerhedsudstyr.

 

Ovenstående baderegler er udarbejdet af klubbens ledelse og godkendt af klubbens bestyrelse.

 

 

Dokumentation for at forældrene har læst og godkendt klubbens baderegler til at jeres barn må deltage i klubbens vandaktiviteter.

 

Dato

 

 

 

Barnets navn                                                                                         Forældreunderskrift

 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 17. May 2021, kl. 18:56.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://5eren.htk.dk/regler og instrukser.aspx